Home
Informatie
Voor meer info, volg 1 van onderstaande links.
Voorwaarden Privacy

Voorwaarden

VOORWAARDEN
1. AANVAARDING

Om de diensten van YXY.NL te gebruiken, moet u akkoord gaan met onze Algemene Voorwaarden, zodat u volledige kennis van hen en hun updates moet hebben. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd door wijzigingen en aanvullingen die op de site zijn aangebracht. Als u deze Algemene Voorwaarden niet akkoord gaat, dan moet u het gebruik van YXY.NL stopzetten.
2. INHOUD

Kennisgevingen, berichten, opmerkingen, foto's, documenten, geluiden, video's, afbeeldingen of andere materialen die zijn gepubliceerd, verzonden of gekoppeld via onze site zijn de verantwoordelijkheid van de persoon die hen bezit. Daarom is de persoon die inhoud aan onze site toevoegt verantwoordelijk voor het, ofwel inhoud die via e-mail wordt verstuurd of via onze dienst beschikbaar wordt gesteld aan onze gebruikers. YXY.NL heeft geen controle over of is verantwoordelijk voor de inhoud die op onze site wordt geplaatst door onze gebruikers. Daarom raden we u aan om aandacht te besteden, omdat u blootgesteld wordt aan offensief, onfatsoenlijk, onjuist en misleidend materiaal dat door onze gebruikers wordt geplaatst. Daarnaast kan YXY.NL links bevatten naar andere websites die mogelijk niet volledig verband houden met YXY.NL. YXY.NL is niet representatief of verantwoordelijk voor de beveiliging en authenticiteit van de informatie op dergelijke websites. Gebruik van deze sites is op eigen risico. Door gebruik te maken van YXY.NL accepteer je dat u de risico's in verband met de inhoud van onze site moet evalueren en overwegen. U accepteert dat u niet volledig vertrouwt op de gepubliceerde inhoud, verzonden of beschikbaar gesteld op YXY.NL door onze gebruikers; zoals YXY.NL niet verantwoordelijk is voor eventuele verliezen of schade die u kan veroorzaken. U accepteert dat YXY.NL geen eerdere herziening van de inhoud uitvoert; wie heeft het recht naar eigen goeddunken, maar niet de verplichting om te weigeren, te verwijderen of inhoud bewegen op de site, indien zij van mening dat het in strijd met de geest van onze algemene voorwaarden, of om een ​​andere reden.
3. VIOLATION OF COPYRIGHT

Als u van mening bent dat uw inhoud op een of andere manier is gekopieerd, omdat deze inbreuk maakt op uw auteursrecht of intellectuele eigendom, kunt u een agent van YXY.NL door middel van ons contactformulier op de hoogte stellen.

Gelieve de volgende gegevens te verstrekken:

    
Document waar u de inhoud die is gekopieerd of de intellectuele eigendom die is geschonden, verstrekt.

    
Document waar u de inhoud identificeert in YXY.NL die de inhoud kopieert die u wilt claimen voor schending van uw auteursrecht en intellectuele eigendom, met voldoende informatie om deze op de site te kunnen lokaliseren.

    
Een verklaring waarin wordt verklaard dat de informatie die is gekopieerd, niet door de eigenaar van hetzelfde, zijn vertegenwoordiger of een wet is gemachtigd.

    
Een verklaring dat de bovenstaande informatie die aan YXY.NLs is verstrekt, waar is en dat u de eigenaar bent van de inhoud die is gekopieerd of de wettelijke vertegenwoordiger daarvan.

    
Uw adres, telefoon, email en uw fysieke of elektronische handtekening

Zodra YXY.NLs controleert of de verstrekte informatie juist is, gaat u verder met de verwijdering van de inhoud die uw rechten schendt.
4. BESCHRIJVING EN PRIVACY VAN INFORMATIE

Door gebruik te maken van de diensten van YXY.NL u ermee akkoord dat naar het oordeel van YXY.NL, deze kan behouden of uw inhoud en uw persoonlijke gegevens (e-mail, IP-adres, of andere informatie) openbaar maken indien wettelijk vereist of als je denkt dat je kunt helpen: het oplossen van juridische procedures, af te dwingen onze Algemene Voorwaarden, een vordering wegens schending van het auteursrecht en intellectueel eigendom op te lossen, te reageren op de claim van een derde persoon op zoek naar hun persoonlijke informatie op onze site zonder voorafgaande toestemming of doeleinden van intimidatie, evenals om de rechten, eigendommen of persoonlijke bescherming van haar gebruikers te beschermen.

5. GEDRAG

    
U accepteert dat u niet publiceert, per e-mail stuurt of beschikbaar maakt in YXY.NL Inhoud die:

    
Ga tegen de wet, wees gevaarlijk, beledigend, lastig, lasterlijk, pornografisch minderjarig, libidinous, invasie de vrijheid van anderen, of die de minderjarigen op een of andere manier schaden.

    
Kwellen, vernederen, intimideert of agressief is tegen een individu of groep van individuen voor religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap.

    
Toon toewijzing van de identiteit van een andere persoon of entiteit, inclusief maar niet beperkt tot een medewerker van YXY.NL; of vals vestigen van verbondenheid met een persoon of entiteit.

    
Sluit persoonlijke gegevens van iemand anders in zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

    
Wees vals, misleid, misleiden, slecht verslag.

    
Vioolt enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander eigendomsrecht van een persoon of entiteit; of die informatie verstrekt die niet door wet, contracten of fiduciaire relaties moet worden bekendgemaakt.

    
Bevat of bevat ongewenst commercieel reclamemateriaal, spam.

    
Het bevat of bevat een vorm van reclame in categorieën die niet voor deze doeleinden zijn aangewezen, of die wordt verzonden aan gebruikers van YXY.NL die geen andere diensten, producten of commerciële belangen hebben aangevraagd.

    
Inclusief links naar commerciele websites op onze site, behalve voor de dienstcategorie.

    
Adverteer onwettige diensten of verkoop de producten die door de wet verboden of onder de wet zijn beperkt.

    
Bevat virussen of codes, documenten, programma's; teneinde de werking van de software-, hardware- of telecommunicatieapparatuur van een individu of van YXY.NL te onderbreken, te vernietigen of te beperken.

    
Onderbreken de normale communicatie dialoog in YXY.NL, door een te groot aantal berichten te versturen die de dienst beïnvloeden.

    
Gebruik misleidende e-mailadressen, neptitels of manipuleer ze om de oorsprong van de inhoud die door onze dienst wordt verzonden te vermommen.

Daarnaast ga je akkoord met:

    
Nee Neem contact op met iemand als u niet is gevraagd

    
Doe geen last van iemand

    
Verzamel geen persoonlijke gegevens van andere gebruikers voor commerciële of illegale doeleinden

    
Gebruik geen "spiders", "robots", "crawlers" of een ander type systeem om de informatie die wordt gevonden in YXY.NL te analyseren of te kopiëren. behalve deze beperking op zoekmachines of openbare niet-commerciële archieven.

    
Geen Plaats inhoud die niet lokaal is, of irrelevant.

    
Plaats niet dezelfde of soortgelijke advertentie in meer dan een categorie, of meerdere keren!

    
Poging om onbevoegde toegang tot de computers en / of systemen van YXY.NL te verkrijgen.

6. NIET-DESIRED POST POLICY (spam)

U accepteert dat het verboden is om ongevraagde e-mail te sturen met reclame naar de e-mails die gevonden zijn op YXY.NL of via YXY.NL.
7. BEPERKINGEN VAN ONZE DIENST

U accepteert dat u kennis heeft dat YXY.NL bepaalde grenzen heeft met betrekking tot de dienst die het aanbiedt, bijvoorbeeld: een limiet van e-mails verzonden of andere inhoud die door YXY.NL kan worden verzonden of opgeslagen, limiet van reacties op de waarschuwingen, de limiet van dagen die de inhoud blijft op de site, beperken het aantal en de grootte van advertenties, afbeeldingen en een limiet op de frequentie die u kunt gebruiken voor onze service.

U verklaart verder dat YXY.NL het recht heeft om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving uw dienst of onderdeel daarvan te wijzigen, op te schorten of te stoppen; zonder hiervoor verantwoordelijk te zijn.
8. BEËINDIGING VAN DE DIENST

U gaat ermee akkoord dat YXY.NL naar eigen goeddunken het recht heeft maar niet de verplichting om uw account, e-mail of IP-adres van onze dienst te verwijderen of te deactiveren; stop met het aanbieden van uw dienst of een deel ervan; Verwijder of verwijder eventuele inhoud om welke reden dan ook (bijvoorbeeld als YXY.NL denkt dat u niet heeft gehandeld in overeenstemming met onze algemene voorwaarden). U gaat ermee akkoord dat YXY.NL niet verantwoordelijk is voor enig persoon voor het beëindigen van toegang tot YXY.NL.

8. BEËINDIGING VAN DE DIENST

U gaat ermee akkoord dat YXY.NL naar eigen goeddunken het recht heeft maar niet de verplichting om uw account, e-mail of IP-adres van onze dienst te verwijderen of te deactiveren; stop met het aanbieden van uw dienst of een deel ervan; Verwijder of verwijder eventuele inhoud om welke reden dan ook (bijvoorbeeld als YXY.NL denkt dat u niet heeft gehandeld in overeenstemming met onze algemene voorwaarden). U gaat ermee akkoord dat YXY.NL niet verantwoordelijk is voor enig persoon voor het beëindigen van toegang tot YXY.NL.
9. ORGANISATIE EN INDIVIDUALEN

U accepteert dat de interacties die ontstaan ​​door organisaties of individuen via onze dienstverlening; inclusief betaling of levering van producten en diensten; Bepaling van de voorwaarden, voorwaarden, garanties of vertegenwoordigingen in verband met dergelijke transacties blijven tussen u. U gaat ermee akkoord dat YXY.NL niet aansprakelijk is voor verlies of schade die optreedt in verband met deze transactie. Als er conflict bestaat tussen gebruikers van de site of tussen gebruikers en derden, gaat u ermee akkoord dat YXY.NL niet verplicht is betrokken te zijn. Als u in strijd zijn met één of meer van onze gebruikers, YXY.NL pond, haar werknemers, agenten en opvolgers op de aanspraken van schade (werkelijke schade en gevolgschade) van alle bekende of onbekende aard, verwacht of onverwacht, bekendgemaakt of niet onthullen, voortvloeiende uit het conflict en / of de dienstverlening.
10. EIGENDOM

YXY.NL service en de inhoud ervan, als een collectief werk en / of compilatie, worden beschermd door alle toepasselijke wetten en verdragen van toepassing zijn op het auteursrecht en intellectueel eigendom. Elke weergave, wijziging, herverdeling van onze site of uw collectieve werkzaamheden, evenals de daaruit voortvloeiende oprichting is verboden.

U gaat ermee akkoord om geen inhoud van de dienst van YXY.NL te reproduceren, te dupliceren of te kopiëren, evenals om te voldoen aan de advertenties die verwijzen naar het auteursrecht dat in onze dienst wordt weergegeven. U gaat er verder mee akkoord niet te decompileren, demontage of een handeling uitvoeren die probeert de broncodes in onze dienst te ontdekken. Zonder enige toekomstige beperking gaat u ermee akkoord om voor elk aspect van onze dienstverlening geen commerciële doeleinden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verkopen of exploiteren.

Hoewel YXY.NL beschouwt de inhoud geplaatst door de gebruikers inhoud in een van de openbare ruimtes van onze dienstverlening te publiceren, u automatisch akkoord en garandeert YXY.NL geven de onherroepelijke, eeuwige, niet-exclusieve, betaald verlof, wereldwijd om: deze inhoud te gebruiken, kopiëren, weergeven, interpreteren, verspreiden; evenals afgeleide werken van hetzelfde, of om het op te nemen aan andere werken. U verleent ook en geeft toestemming voor sublicenties (door derden) voor de toekomst.
11. WAARBORGEN

U gaat ermee akkoord dat het gebruik van YXY.NL geheel op eigen risico staat. De site YXY.NL en zijn dienst worden aangeboden zonder stilzwijgende of uitdrukkelijke garantie, voor zover wettelijk toegestaan. YXY.NL beantwoordt niet voor de beveiliging, betrouwbaarheid, stiptelikheid, precisie, uitvoering van de site YXY.NL of van zijn dienst. YXY.NL is niet aansprakelijk voor eventuele garantie van andere diensten of producten die zijn ontvangen via de site, de dienstverlening, of door toegang tot de links binnen deze, voorzover wettelijk toegestaan. Het is ook niet verantwoordelijk voor virussen of gevaarlijke componenten die worden gevonden in verband met YXY.NL of diens dienst.
12. BEPERKTE VERANTWOORDELIJKHEID

Voor zover wettelijk toegestaan, YXY.NL geen geval aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, speciale, gevolg- of anderszins voortvloeit uit het gebruik van de dienst YXY.NL of schade; zelfs als YXY.NL hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of deze afkomstig zijn van het gebruik of misbruik van YXY.NL, de onderbreking, opschorting, aanpassing, wijziging of beëindiging van de dienst. De beperkte aansprakelijkheid zal ook van toepassing zijn op schade die is veroorzaakt door andere diensten of producten die via YXY.NL ontvangen zijn, als links en reclame op de site.
13. INSTITUTIONELE EN COMMERCIELE COMMUNICATIE

Het e-mailadres van de gebruiker wordt gebruikt om YXY.NL uw advertenties en gebruik maken van hun diensten kunnen worden gebruikt om de institutionele of promotionele berichten sturen via e-mail of andere elektronische communicatie. Het gebruik van de diensten van YXY.NL betekent dat de gebruiker toestemming geeft voor dergelijke communicatie. De gebruiker kan de toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar "service [at] YXY.NL"

 

14. ALGEMENE INFORMATIE

De algemene voorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en YXY.NL, vaststellen hoe de dienst wordt gebruikt boven een andere bestaande voorafgaande overeenkomst. De voorwaarden, evenals uw relatie met YXY.NL, moeten door de wetten worden geregeld, zodat u en YXY.NL akkoord gaan met de wetten om eventuele geschillen op te lossen. Het feit dat YXY.NL geen recht of bepaling van deze voorwaarden uitoefent of afdwingt, vormt geen afziening daarvan. Indien een bepaling in deze voorwaarden wordt vastgesteld door een gerecht ongeldig, blijven de overige bepalingen geldig. U accepteert dat ondanks een statuut of tegenstrijdige wet; Elke aanspraak die voortvloeit uit het gebruik van onze dienst, of deze voorwaarden, moet binnen een jaar nadat het is ingediend, plaatsvinden, maar dit handelenrecht zal verlopen.